2016.01.02
2660文字 / 読了時間:3.3分程度
三国志

荀彧伝読んでて家系図どうなってるのか気になったのでまとめたい。

三国志荀彧伝(維基文庫)
https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B710

後漢書荀淑伝(維基文庫)
https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2%E6%9B%B8/%E5%8D%B762

晋書(荀勗伝、荀顗伝)
https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%99%89%E6%9B%B8/%E5%8D%B7039

血統表形式だとやりにくいから今回はそれはやめ。


▼荀彧関連家系図メモ

荀彧の一族は子供多いなあということがわかったり。
荀攸のほうはそうでもないのに。

荀子
 ↓
 ↓
荀淑(季和)┬荀倹──荀悦(仲豫)
    ├荀緄─┬(長男)
    │  ├(次男)
    │  ├荀衍(休若)──荀紹──荀融(伯雅)
    │  ├荀諶(友若)─┬(長男)
    │  │    └荀閎(仲茂)
    │  └荀彧(文若)─┬荀惲(長倩)─┬荀甝──荀頵(温伯)──荀崧(景猷)──荀羨(令則)──○──荀伯子
    │     │    └荀霬─┬荀憺
    │     │      ├荀愷
    │     │      └荀悝
    │      ├(次男)
    │      ├荀俁(叔倩)──荀寓(景伯)──荀羽
    │      ├荀詵(曼倩)
    │      ├女(陳羣の妻)
    │      ├荀顗(景倩)
    │      └荀粲(奉倩)
    │
    ├荀靖
    ├荀燾
    ├荀汪
    ├荀爽──荀棐──荀肸――荀勗(母、鍾氏)
    ├荀肅
    └荀專

※荀淑……息子は八人(有子八人)(荀彧伝)、荀子の子孫(荀卿十一世孫也)(後漢書荀淑伝)、子供の名前(有子八人:儉,緄,靖,燾,汪,爽,肅,專,)(後漢書荀淑伝)

荀甝荀霬……父の妻が曹丕の妹(曹操の子)で曹丕の甥、母方の祖父は曹操

荀愷ほか……父の妻が司馬師、司馬昭の妹(霬妻,司馬景王、文王之妹也,二王皆與親善、三国志荀彧伝)、母方の祖父は司馬懿か

荀勗……母は鍾氏

とりあえず荀彧の子孫の整理整頓をしたかったとか。


▼荀氏と鍾会

とはいえ、荀彧の子供が気になったのは、鍾会と関係ある人が何人かいたから、だれなのか整理したいというのが大元なので、とりあえずそれについてメモ。

荀勗……母は鍾氏。これについては前書いた気がするから割愛。荀彧の子孫じゃないし。

(三国志荀彧伝)

〈荀氏家傳曰:
衍字休若,彧第三兄。
彧第四兄諶,字友若,事見袁紹傳。
陳群與孔融論汝、潁人物,群曰:「荀文若、公達、休若、友若、仲豫,當今並無對。」
衍子紹,位至太僕。
紹子融,字伯雅,與王弼、鍾會俱知名,為洛陽令,參大將軍軍事,與弼、會論易、老義,傳於世。
諶子閎,字仲茂,為太子文學掾。
時有甲乙疑論,閎與鍾繇、王朗、袁渙議各不同。文帝與繇書曰「袁、王國士,更為脣齒,荀閎勁悍,往來銳師,真君侯之勍敵,左右之深憂也。」終黃門侍郎。
閎從孫(惲)字景文,太子中庶子,亦知名。與賈充共定音律,又作易集解。
仲豫名悅,郎陵長儉之少子,彧從父兄也。
張璠漢紀稱悅清虛沈靜,善於著述。建安初為秘書監侍中,被詔刪漢書作漢紀三十篇,因事以明臧否,致有典要;其書大行於世。〉

荀紹の子荀融は字名を伯雅といい、王弼、鍾会とともに有名であった。洛陽の令、参大将軍軍事となり、王弼、鍾会とともに『易経』『老視』の解釈について討議し、それは世間に伝わっている。

荀融……鍾会、王弼とつきあいがある。

晉陽秋曰:
顗字景倩,幼為姊夫陳群所異。
博學洽聞,意思慎密。司馬宣王見顗,奇之,曰:「荀令君之子也。近見袁偘,亦曜卿之子也。」擢拜散騎侍郎。顗佐命晉室,位至太尉,封臨淮康公。嘗難鍾會「易無互體」,見稱於世。

かつて鍾会の『易』の互体を否定する説を批判し、世間の高い評価を受けた。

顗弟粲,字奉倩。
何劭為粲傳曰:粲字奉倩,粲諸兄並以儒術論議,而粲獨好言道,常以為子貢稱夫子之言性與天道,不可得聞,然則六籍雖存,固聖人之糠秕。粲兄俁難曰:「易亦云聖人立象以盡意,繫辭焉以盡言,則微言胡為不可得而聞見哉?」粲答曰: 「蓋理之微者,非物象之所舉也。今稱立象以盡意,此非通於意外者也。繫辭焉以盡言,此非言乎系表者也;斯則象外之意,系表之言,固蘊而不出矣。」及當時能言者不能屈也。又論父彧不如從兄攸。彧立德高整,軌儀以訓物,而攸不治外形,慎密自居而已。粲以此言善攸,諸兄怒而不能回也。
太和初,到京邑與傅嘏談。嘏善名理而粲尚玄遠,宗致雖同,倉卒時或有格而不相得意。裴徽通彼我之懷,為二家騎驛,頃之,粲與嘏善。夏侯玄亦親。

裴徽が双方の心を通じる役を買って出、二人の間を往来したため、まもなく荀粲と傅嘏は仲良くなった。夏侯玄もまた彼らと親しかった。

常謂嘏、玄曰:「子等在世塗間,功名必勝我,但識劣我耳!」嘏難曰:「能盛功名者,識也。天下孰有本不足而末有餘者邪?」粲曰:「功名者,志局之所獎也。然則志局自一物耳,固非識之所獨濟也。我以能使子等為貴,然未必齊子等所為也。」
粲常以婦人者,才智不足論,自宜以色為主。驃騎將軍曹洪女有美色,粲於是娉焉,容服帷帳甚麗,專房歡宴。歷年後,婦病亡,未殯,傅嘏往喭粲;粲不哭而神傷。嘏問曰:「婦人才色並茂為難。子之娶也,遺才而好色。此自易遇,今何哀之甚?」粲曰:「佳人難再得!顧逝者不能有傾國之色,然未可謂之易遇。」痛悼不能已,歲餘亦亡,時年二十九。粲簡貴,不能與常人交接,所交皆一時俊傑。至葬夕,赴者裁十餘人,皆同時知名士也,哭之,感動路人。〉

荀顗……鍾会の論文を批判した。

荀粲……フカ(鍾会の友人)、夏侯玄と親しかった。

とりあえず今日はここまで。

(旧ブログ2015.6.28記事移転)

CommentCAPTCHA
Memo.Medamayaki

三国志他歴史、小説、ゲーム等に関するメモ用ブログ。

TEMPLATE:Ateh's theme

×

Status


苗字:
名前:
性別:
年齢:
通り名:
出身:
誕生月:
誕生日:
職業:
種族:
武器:
属性:
髪色:
目色:
口癖:

Setting

苗字:
名前:
性別:
年齢:
通り名:
出身地:
誕生月:
誕生日:
職業:
種族:
武器:
属性:
髪色:
目色:
口癖:

× 
×

Recent Posts

×

Custom Menu